"برازیل کی ریاستوں کی فہرست بلحاظ انسانی ترقیاتی اشاریہ" کے نسخوں کے درمیان فرق

|}
<!--- LEGEND TABLE ENDS --->
|}
 
{| class="wikitable sortable plainrowheaders" style="padding: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: center; font-size: 90%"
|+ <ref>{{cite web | title = 2013 Human Development Atlas in برازیل | work = Database | publisher = United Nations Development Programme | language = Portuguese | url = http://www.atlasbrasil.org.br/2013/consulta/ | accessdate = August 5، 2013 }}</ref>{{sfn|Human Development Report|2013|pages=148–151}}
! colspan="2" style="background-color: white; border-top: 1px solid transparent; border-left: 1px solid transparent" | <br />
! colspan="4" | 2010
! colspan="4" | 2000
! colspan="4" | 1991<ref group=lower-alpha name=b />
|-
! scope="col" class="unsortable" | Rank
! scope="col" | Federative&nbsp;unit
! scope="col" | HDI
! scope="col" | E
! scope="col" | I
! scope="col" | L
! scope="col" | HDI
! scope="col" | E
! scope="col" | I
! scope="col" | L
! scope="col" | HDI
! scope="col" | E
! scope="col" | I
! scope="col" | L
|-
| 1
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="وفاقی ضلع">{{flag|وفاقی ضلع|name=وفاقی ضلع}}</span>
| style="background-color: #d5e5ff" | {{nts|0.824}} || {{small|{{nts|0.742}}}} || {{small|{{nts|0.863}}}} || {{small|{{nts|0.873}}}}
| style="background-color: #e3f4d7" | {{nts|0.725}} || {{small|{{nts|0.582}}}} || {{small|{{nts|0.805}}}} || {{small|{{nts|0.814}}}}
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.616}} || {{small|{{nts|0.419}}}} || {{small|{{nts|0.762}}}} || {{small|{{nts|0.731}}}}
|-
| 2
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="ساؤ پاؤلو">{{flag|ساؤ پاؤلو}}</span>
| style="background-color: #e3f4d7" | {{nts|0.783}} || {{small|{{nts|0.719}}}} || {{small|{{nts|0.789}}}} || {{small|{{nts|0.845}}}}
| style="background-color: #e3f4d7" | {{nts|0.702}} || {{small|{{nts|0.581}}}} || {{small|{{nts|0.756}}}} || {{small|{{nts|0.786}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.578}} || {{small|{{nts|0.363}}}} || {{small|{{nts|0.729}}}} || {{small|{{nts|0.730}}}}
|-
| 3
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="سانتا کاتارینا">{{flag|سانتا کاتارینا}}</span>
| style="background-color: #e3f4d7" | {{nts|0.774}} || {{small|{{nts|0.697}}}} || {{small|{{nts|0.773}}}} || {{small|{{nts|0.860}}}}
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.674}} || {{small|{{nts|0.526}}}} || {{small|{{nts|0.717}}}} || {{small|{{nts|0.812}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.543}} || {{small|{{nts|0.329}}}} || {{small|{{nts|0.648}}}} || {{small|{{nts|0.753}}}}
|-
| 4
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="ریو دے جینیرو">{{flag|ریو دے جینیرو}}</span>
| style="background-color: #e3f4d7" | {{nts|0.761}} || {{small|{{nts|0.675}}}} || {{small|{{nts|0.782}}}} || {{small|{{nts|0.835}}}}
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.664}} || {{small|{{nts|0.530}}}} || {{small|{{nts|0.745}}}} || {{small|{{nts|0.740}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.573}} || {{small|{{nts|0.392}}}} || {{small|{{nts|0.696}}}} || {{small|{{nts|0.690}}}}
|-
| 5
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="پارانا">{{flag|پارانا}}</span>
| style="background-color: #e3f4d7" | {{nts|0.749}} || {{small|{{nts|0.668}}}} || {{small|{{nts|0.757}}}} || {{small|{{nts|0.830}}}}
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.650}} || {{small|{{nts|0.522}}}} || {{small|{{nts|0.704}}}} || {{small|{{nts|0.747}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.507}} || {{small|{{nts|0.298}}}} || {{small|{{nts|0.644}}}} || {{small|{{nts|0.679}}}}
|-
| 6
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="جنوبی ریو گرانڈی">{{flag|جنوبی ریو گرانڈی}}</span>
| style="background-color: #e3f4d7" | {{nts|0.746}} || {{small|{{nts|0.642}}}} || {{small|{{nts|0.769}}}} || {{small|{{nts|0.840}}}}
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.664}} || {{small|{{nts|0.505}}}} || {{small|{{nts|0.720}}}} || {{small|{{nts|0.804}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.542}} || {{small|{{nts|0.328}}}} || {{small|{{nts|0.667}}}} || {{small|{{nts|0.729}}}}
|-
| 7
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="اسپیریتو سانتو">{{flag|اسپیریتو سانتو}}</span>
| style="background-color: #e3f4d7" | {{nts|0.740}} || {{small|{{nts|0.653}}}} || {{small|{{nts|0.743}}}} || {{small|{{nts|0.835}}}}
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.640}} || {{small|{{nts|0.491}}}} || {{small|{{nts|0.687}}}} || {{small|{{nts|0.777}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.505}} || {{small|{{nts|0.304}}}} || {{small|{{nts|0.619}}}} || {{small|{{nts|0.686}}}}
|-
| 8
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="گوئیاس">{{flag|گوئیاس}}</span>
| style="background-color: #e3f4d7" | {{nts|0.735}} || {{small|{{nts|0.646}}}} || {{small|{{nts|0.742}}}} || {{small|{{nts|0.827}}}}
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.615}} || {{small|{{nts|0.439}}}} || {{small|{{nts|0.686}}}} || {{small|{{nts|0.773}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.487}} || {{small|{{nts|0.273}}}} || {{small|{{nts|0.633}}}} || {{small|{{nts|0.668}}}}
|-
| 9
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="میناس گیرائس">{{flag|میناس گیرائس}}</span>
| style="background-color: #e3f4d7" | {{nts|0.731}} || {{small|{{nts|0.638}}}} || {{small|{{nts|0.730}}}} || {{small|{{nts|0.838}}}}
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.624}} || {{small|{{nts|0.470}}}} || {{small|{{nts|0.680}}}} || {{small|{{nts|0.759}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.478}} || {{small|{{nts|0.257}}}} || {{small|{{nts|0.618}}}} || {{small|{{nts|0.689}}}}
|-
| 10
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="جنوبی ماتو گروسو">{{flag|جنوبی ماتو گروسو}}</span>
| style="background-color: #e3f4d7" | {{nts|0.729}} || {{small|{{nts|0.629}}}} || {{small|{{nts|0.740}}}} || {{small|{{nts|0.833}}}}
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.613}} || {{small|{{nts|0.445}}}} || {{small|{{nts|0.687}}}} || {{small|{{nts|0.752}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.488}} || {{small|{{nts|0.259}}}} || {{small|{{nts|0.641}}}} || {{small|{{nts|0.699}}}}
|-
| 11
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="ماتو گروسو">{{flag|ماتو گروسو}}</span>
| style="background-color: #e3f4d7" | {{nts|0.725}} || {{small|{{nts|0.635}}}} || {{small|{{nts|0.732}}}} || {{small|{{nts|0.821}}}}
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.601}} || {{small|{{nts|0.426}}}} || {{small|{{nts|0.689}}}} || {{small|{{nts|0.740}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.449}} || {{small|{{nts|0.221}}}} || {{small|{{nts|0.627}}}} || {{small|{{nts|0.654}}}}
|-
| 12
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="اماپا">{{flag|اماپا}}</span>
| style="background-color: #e3f4d7" | {{nts|0.708}} || {{small|{{nts|0.629}}}} || {{small|{{nts|0.694}}}} || {{small|{{nts|0.813}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.577}} || {{small|{{nts|0.424}}}} || {{small|{{nts|0.638}}}} || {{small|{{nts|0.711}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.472}} || {{small|{{nts|0.254}}}} || {{small|{{nts|0.620}}}} || {{small|{{nts|0.668}}}}
|-
| 13
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="رورائیما">{{flag|رورائیما}}</span>
| style="background-color: #e3f4d7" | {{nts|0.707}} || {{small|{{nts|0.628}}}} || {{small|{{nts|0.695}}}} || {{small|{{nts|0.809}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.598}} || {{small|{{nts|0.457}}}} || {{small|{{nts|0.652}}}} || {{small|{{nts|0.717}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.459}} || {{small|{{nts|0.240}}}} || {{small|{{nts|0.643}}}} || {{small|{{nts|0.628}}}}
|-
| 14
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="توکانتینس">{{flag|توکانتینس}}</span>
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.699}} || {{small|{{nts|0.624}}}} || {{small|{{nts|0.690}}}} || {{small|{{nts|0.793}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.525}} || {{small|{{nts|0.348}}}} || {{small|{{nts|0.605}}}} || {{small|{{nts|0.688}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.369}} || {{small|{{nts|0.155}}}} || {{small|{{nts|0.549}}}} || {{small|{{nts|0.589}}}}
|-
| 15
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="روندونیا">{{flag|روندونیا}}</span>
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.690}} || {{small|{{nts|0.577}}}} || {{small|{{nts|0.712}}}} || {{small|{{nts|0.800}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.537}} || {{small|{{nts|0.345}}}} || {{small|{{nts|0.654}}}} || {{small|{{nts|0.688}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.407}} || {{small|{{nts|0.181}}}} || {{small|{{nts|0.585}}}} || {{small|{{nts|0.635}}}}
|-
| 16
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="شمالی ریو گرانڈی">{{flag|شمالی ریو گرانڈی|name=Rio&nbsp;Grande&nbsp;do&nbsp;Norte}}</span>
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.684}} || {{small|{{nts|0.597}}}} || {{small|{{nts|0.678}}}} || {{small|{{nts|0.792}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.552}} || {{small|{{nts|0.396}}}} || {{small|{{nts|0.608}}}} || {{small|{{nts|0.700}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.428}} || {{small|{{nts|0.242}}}} || {{small|{{nts|0.547}}}} || {{small|{{nts|0.591}}}}
|-
| 17
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="سئیرا">{{flag|سئیرا}}</span>
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.682}} || {{small|{{nts|0.615}}}} || {{small|{{nts|0.651}}}} || {{small|{{nts|0.793}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.541}} || {{small|{{nts|0.377}}}} || {{small|{{nts|0.588}}}} || {{small|{{nts|0.713}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.405}} || {{small|{{nts|0.204}}}} || {{small|{{nts|0.532}}}} || {{small|{{nts|0.613}}}}
|-
| 18
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="ایمازوناس">{{flag|ایمازوناس}}</span>
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.674}} || {{small|{{nts|0.561}}}} || {{small|{{nts|0.677}}}} || {{small|{{nts|0.805}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.515}} || {{small|{{nts|0.324}}}} || {{small|{{nts|0.608}}}} || {{small|{{nts|0.692}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.430}} || {{small|{{nts|0.204}}}} || {{small|{{nts|0.605}}}} || {{small|{{nts|0.645}}}}
|-
| 19
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="پرنامبوکو">{{flag|پرنامبوکو}}</span>
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.673}} || {{small|{{nts|0.574}}}} || {{small|{{nts|0.673}}}} || {{small|{{nts|0.789}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.544}} || {{small|{{nts|0.372}}}} || {{small|{{nts|0.615}}}} || {{small|{{nts|0.705}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.440}} || {{small|{{nts|0.232}}}} || {{small|{{nts|0.569}}}} || {{small|{{nts|0.617}}}}
|-
| 20
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="سرژیپی">{{flag|سرژیپی}}</span>
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.665}} || {{small|{{nts|0.560}}}} || {{small|{{nts|0.672}}}} || {{small|{{nts|0.781}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.518}} || {{small|{{nts|0.343}}}} || {{small|{{nts|0.596}}}} || {{small|{{nts|0.678}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.413}} || {{small|{{nts|0.211}}}} || {{small|{{nts|0.552}}}} || {{small|{{nts|0.581}}}}
|-
| 21
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="اکری">{{flag|اکری}}</span>
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.663}} || {{small|{{nts|0.559}}}} || {{small|{{nts|0.671}}}} || {{small|{{nts|0.777}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.517}} || {{small|{{nts|0.325}}}} || {{small|{{nts|0.612}}}} || {{small|{{nts|0.694}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.402}} || {{small|{{nts|0.176}}}} || {{small|{{nts|0.574}}}} || {{small|{{nts|0.645}}}}
|-
| 22
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="باہیا">{{flag|باہیا}}</span>
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.660}} || {{small|{{nts|0.555}}}} || {{small|{{nts|0.663}}}} || {{small|{{nts|0.783}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.512}} || {{small|{{nts|0.332}}}} || {{small|{{nts|0.594}}}} || {{small|{{nts|0.680}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.386}} || {{small|{{nts|0.182}}}} || {{small|{{nts|0.543}}}} || {{small|{{nts|0.582}}}}
|-
| 23
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="پارائیبا">{{flag|پارائیبا}}</span>
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.658}} || {{small|{{nts|0.555}}}} || {{small|{{nts|0.656}}}} || {{small|{{nts|0.783}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.506}} || {{small|{{nts|0.331}}}} || {{small|{{nts|0.582}}}} || {{small|{{nts|0.672}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.382}} || {{small|{{nts|0.191}}}} || {{small|{{nts|0.515}}}} || {{small|{{nts|0.565}}}}
|-
| 24
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="پارا">{{flag|پارا}}</span>
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.646}} || {{small|{{nts|0.528}}}} || {{small|{{nts|0.646}}}} || {{small|{{nts|0.789}}}}
| style="background-color: #ffe6d5" | {{nts|0.518}} || {{small|{{nts|0.319}}}} || {{small|{{nts|0.601}}}} || {{small|{{nts|0.725}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.413}} || {{small|{{nts|0.194}}}} || {{small|{{nts|0.567}}}} || {{small|{{nts|0.640}}}}
|-
| 24
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="پیاوی">{{flag|پیاوی}}</span>
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.646}} || {{small|{{nts|0.547}}}} || {{small|{{nts|0.635}}}} || {{small|{{nts|0.777}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.484}} || {{small|{{nts|0.301}}}} || {{small|{{nts|0.556}}}} || {{small|{{nts|0.676}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.362}} || {{small|{{nts|0.164}}}} || {{small|{{nts|0.488}}}} || {{small|{{nts|0.595}}}}
|-
| 26
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="مارانہاؤ">{{flag|مارانہاؤ}}</span>
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.639}} || {{small|{{nts|0.562}}}} || {{small|{{nts|0.612}}}} || {{small|{{nts|0.757}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.476}} || {{small|{{nts|0.312}}}} || {{small|{{nts|0.531}}}} || {{small|{{nts|0.649}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.357}} || {{small|{{nts|0.173}}}} || {{small|{{nts|0.478}}}} || {{small|{{nts|0.551}}}}
|-
| 27
! scope="row" style="text-align: left" | <span class="citation wikicite" id="الاگواس">{{flag|الاگواس}}</span>
| style="background-color: #fff6d5" | {{nts|0.631}} || {{small|{{nts|0.520}}}} || {{small|{{nts|0.641}}}} || {{small|{{nts|0.755}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.471}} || {{small|{{nts|0.282}}}} || {{small|{{nts|0.574}}}} || {{small|{{nts|0.647}}}}
| style="background-color: #ffd5d5" | {{nts|0.370}} || {{small|{{nts|0.174}}}} || {{small|{{nts|0.527}}}} || {{small|{{nts|0.552}}}}
|-class="sortbottom"
! colspan="2" | Average<ref group=lower-alpha name=c />
! &nbsp;{{nts|0.727}}&nbsp; || &nbsp;{{small|{{nts|0.637}}}}&nbsp; || &nbsp;{{small|{{nts|0.739}}}}&nbsp; || &nbsp;{{small|{{nts|0.816}}}}&nbsp;
! &nbsp;{{nts|0.612}}&nbsp; || &nbsp;{{small|{{nts|0.456}}}}&nbsp; || &nbsp;{{small|{{nts|0.692}}}}&nbsp; || &nbsp;{{small|{{nts|0.727}}}}&nbsp;
! &nbsp;{{nts|0.493}}&nbsp; || &nbsp;{{small|{{nts|0.279}}}}&nbsp; || &nbsp;{{small|{{nts|0.647}}}}&nbsp; || &nbsp;{{small|{{nts|0.662}}}}&nbsp;
|}