The charts below show how the بین الاقوامی صوتیاتی ابجد represents ساردینیائی زبان pronunciations in Wikipedia articles.

See ساردینیائی زبان for a more thorough look at the sounds of Sardinian.

حرف صحیحs
معاونت:با ابجدیہ Examples English approximation
[[|b]] bàcca; abaudìtu; bàbaru bike
[[|β]] bìa; ebréu; nebodàza between baby and bevy
[[|d]] dormi; sardu; doadùra; (Logudorese) andalibeni done
[[|dz]] (Logudorese) accasazàre; prànzu; (Campidanese) pràntzu; assòtziu dads
[[|dʒ]] giòba; bambàgia; culingiòsso; panagélicu jab
[[|ɖ]][1] cherveddu; abbaraddhàdu dine (ہندوستانی انگریزی)
[[|ð]] abbaccàda; càntat [ˈkantaða]; a thèrga this
[[|f]] fora; ufànu fast
[[|ɡ]] gàbbia; ghèrra; ghìa; ringhièra; fógu gas
[[|ɣ]][2] buttèga; ringhèra; àrcu ’e chélu like go, but without completely blocking air flow on the ⟨g⟩
[[|k]] corsìa; àlpaca; chélu; quàdra; brùke; piachènte scar
[[|l]] levantìnu; abbalauccàdu lip
[[|ʎ]] brigliàju; origlièttas; bragliósu; contissìgliu roughly like million
[[|m]] meledàda; mamudìnu; accampàda[3] mother
[[|n]] nebodàza; energìa nest
[[|ŋ]] abbengàre; abbiénghidu[3] sing
[[|ɲ]] apitzigàgnulu; gnagnajólu roughly like canyon
[[|p]] pabasólu; pìsiri; splajàre; ’alvispàltu spin
[[|ɾ]] carògna; dijimìre batter (American English)
[[|r]] rasàda; ferrùzzos trilled r
[[|s]] seccàda; stàntes; dilmìssu sorry
[[|ʃ]] sceléstu; lescénscia; balàscios ship
[[|t]] tanéddhu; àteu star
[[|ts]] (Logudorese) zaccàre; aìzzu; (Campidanese) tzaccadu cats
[[|tʃ]] ciabàtta; cèddha; cìbbu; ciaccósu; celibbàdu chip
[[|θ]] althrolìttu; furrìthu; tharalàu; atheddhìna; istàthu thin
[[|v]] vacàda; sérvu; jurafàlzu; sa faìna vent
[[|z]] casàra; ixèmplu; su sole zipper
[[|ʒ]] abbajoccàda; ajózi; conjugàdu; ’agiòne; (Campidanese) paxi measure
مصوتs
معاونت:با ابجدیہ Examples English approximation
[[|a]] Arba; areddhàre; áteru; proiát roughly like father
[[|e]] beni; ape; isdentadu roughly like pay
[[|ɛ]] cena; meri bed
[[|i]] filu; síncheru; paxi; ixèmplu see
[[|o]] ógru; abbaósu; càndho law (British English)
[[|ɔ]] domu; cózzula not
[[|u]] domu; úrtima too
 
Semivowels
[[|j]] (Logudorese) giója;[4] calzulaiéddhu;[5] (Campidanese) Sardìnnia[6] you
 
بین الاقوامی صوتیاتی ابجد
معاونت:با ابجدیہ Examples Explanation
[[|ˈ]] càntat [ˈkantaða] primary stress
[[|ˌ]] propiamènte [ˌpropiaˈmɛnte] secondary stress
. via [ˈvi.a] syllable break
 1. In Sardinian it is a double voiced retroflex stop, represented by [ɖɖ] or [ɖː].
 2. Sometimes omitted between vowels.
 3. ^ ا ب Nasal consonants always assimilate their place of articulation to that of the following consonant. Thus, the n in /nɡ/, /nk/ is velar [ŋ], but before /v/ or /f/, it is labiodental [ɱ] (transcribed here as [m]). It is [m] only before /p/ or /b/.
 4. One of the rare cases in which the grapheme ⟨j⟩ does not represent the sound [ʒ].
 5. Another rare case, using the grapheme ⟨i⟩, normally representing a full vowel [i].
 6. Phonetically transcribed as [sarˈdinja], as opposed to Sardìgna in Logudorese, transcribed as [sarˈdiɲɲa]. In Campidanese this semivowel is more usual.

Further reading ترمیم

 • Max Leopold Wagner (1989) [1957]۔ Dizionario Etimologico Sardo (بزبان الإيطالية)۔ Trois 
 • Eduardo Blasco Ferrer (1994)۔ ELLO ELLUS, grammatica della lingua sarda (بزبان الإيطالية)۔ Nuoro (Sardinia): Poliedro Edizioni 
 • Eduardo Blasco Ferrer (2007)۔ Sardo e italiano a confronto۔ CUEC 
 • Riccardo Mura، Maurizio Virdis (2015)۔ Caratteri e strutture fonetiche, fonologiche e prosodiche della lingua sarda. Il sintetizzatore vocale SINTESA (بزبان الإيطالية)۔ Condaghes 
 • Mario Puddu (2015) [2000]۔ Ditzionàriu de sa limba e de sa cultura sarda (بزبان السردينية)۔ Condaghes