زبان مادری این کاربر فارسی است.fa
Documentation icon دستاویز [تخلیق]