سانچہ:کیمبری دور ماہ و سال کی ترسیم

کیمبری دور کے اہم واقعات
-550 —
-540 —
-530 —
-520 —
-510 —
-500 —
-490 —
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Baykonur
glaciation
Baykonur
glaciation
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Stratigraphic scale of the ICS subdivisions and Precambrian/Cambrian boundary.
Documentation icon دستاویز [تخلیق]