"کورسک اوبلاست" کے نسخوں کے درمیان فرق

کوئی ترمیمی خلاصہ نہیں
|holiday
|holiday_ref
|political_status=Oblastاوبلاست
|political_status_link=Oblastsروس ofکے Russiaاوبلاست
|federal_district=[[Centralمرکزی Federalوفاقی Districtضلع|Centralمرکزی]]
|economic_region=[[Centralمرکزی Blackارض Earthاسود economicاقتصادی regionعلاقہ|Centralمرکزی Blackارض Earthاسود]]
|adm_ctr_type=Administrativeانتظامی centerمرکز
|adm_ctr_name=[[Kurskکورسک]]
|adm_ctr_ref
|pop_2010census=1127081
|pop_2010census_rank=46thچھیالیسواں
|urban_pop_2010census=65.2%
|rural_pop_2010census=34.8%
|pop_2010census_ref= <ref>"Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1" [2010 All-Russian Population Census, vol. 1]. Всероссийская перепись населения 2010 года (2010 All-Russia Population Census) (in Russian). Federal State Statistics Service. 2011. Retrieved June 29, 2012.</ref>
|pop_2010census_ref=<ref name="2010Census" />
|pop_density
|pop_density_as_of
|pop_latest_ref
|area_km2=29800
|area_km2_rank=65thپینسٹھواں
|area_km2_ref
|established_date=Juneجون&nbsp;13, 1934
|established_date_ref
|license_plates=46
|ISO=RU-KRS
|gov_as_of=Marchمارچ 2011
|leader_title=[[Governor of Kursk Oblast|Governor]]گورنر
|leader_title_ref=<ref name="HeadLegis">Charter, Article&nbsp;12</ref>
|leader_name=[[Alexander Nikolayevich Mikhaylov|Alexander Mikhaylov]]
|leader_name-ref=<ref name="HeadName">Official website of Kursk Oblast. [http://rkursk.ru/other/gub.html Alexander Nikolayevich Mikhaylov, the Governor of Kursk Oblast] {{ru icon}}</ref>
|legislature=[[Kurskاوبلاست Oblast Duma|Oblast Duma]]ڈوما
|legislature_ref=<ref name="HeadLegis" />
|website=http://rkursk.ru/
|website_ref
|date=Augustاگست 2010
}}