صفوةالدین خاتون مشہور بہ لالہ خاتون ایک عالمہ، فاضلہ، شاعره اور فرمانروا تھیں۔ ان کے والد سلطان قطب الدین محمد (655 ق) كرمان کے حاکم تھے اور ان کی والده عصمت الدین قتلغ تركان معروف بہ تركان خاتون تھیں۔ ان کے فضائل و كمالات بہت ہیں۔ ناصرالدین منشى کرمانى "سمط العلى للحضرة العلیا-" میں لکھتے ہیں: «وه عادلہ ،عاقلہ، فاضلہ، كریمہ، متفضلہ، بلند ہمت، خوب صورت ،با طہارت وعفت مآب خاتون تھیں۔»

نمونہ کلام ترمیم

من آن زنم که همه کار من نکوکاري استبه زيرمقنعه من بسي کله­ داري است
درون پرده عصمت که تکيه­ گاه من استمسافران صبا را گزر به دشواري است
نه هر زني به دو گز مقنعه است کدبانونه هر سري به کلاهي سزاي سرداري است
به هر که مقنعه­ بخشم از سرم گويدچه جاي مقنعه تاج ہزار ديناري است
من آن شهم ز نژاد شهان الغ سلطانز ما برند اگر در جهان جهان­داري است
  1. رباعی
هر چند که فرزند الغ سلطانميا ميوه بستان دل ترکانم
مي‌خندم از اقبال و سعادت ليکنمي­گريم ازين غربت بي پايانم
  1. رباعی
بر لعل كه دید هرگز از مشك رقمیا غالیه بر نوش كجا كردستم
جانا اثر خال سیه بر لب توتاریكى و آب زندگانى است بهم

حواله جات ترمیم

  1. مقاله:پادشاه خاتونآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ iichs.org (Error: unknown archive URL)
  2. http://rasekhoon.net/mashahir/show/597343/%20پادشاه%20خاتون/آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ rasekhoon.net (Error: unknown archive URL)