آیزو 3166-2:BR آیزو 3166-2 میں برازیل کا اندراج ہے۔

موجودہ رموز

ترمیم
رمز ذیلی تقسیم نام ذیلی تقسیم زمرہ
BR-DF   وفاقی ضلع (برازیل) وفاقی ضلع
BR-AC   اکری (ریاست) ریاست
BR-AL   الاگواس ریاست
BR-AP   اماپا ریاست
BR-AM   ایمازوناس (برازیلی ریاست) ریاست
BR-BA   باہیا ریاست
BR-CE   سئیرا ریاست
BR-ES   اسپیریتو سانتو ریاست
BR-GO   گوئیاس ریاست
BR-MA   مارانہاؤ ریاست
BR-MT   ماتو گروسو ریاست
BR-MS   جنوبی ماتو گروسو ریاست
BR-MG   میناس گیرائس ریاست
BR-PA   پارا ریاست
BR-PB   پارائیبا ریاست
BR-PR   پارانا (ریاست) ریاست
BR-PE   پرنامبوکو ریاست
BR-PI   پیاوی ریاست
BR-RJ   ریو دے جینیرو (ریاست) ریاست
BR-RN   شمالی ریو گرانڈی ریاست
BR-RS   جنوبی ریو گرانڈی ریاست
BR-RO   روندونیا ریاست
BR-RR   رورائیما ریاست
BR-SC   سانتا کاتارینا (ریاست) ریاست
BR-SP   ساؤ پاؤلو (ریاست) ریاست
BR-SE   سرژیپی ریاست
BR-TO   توکانتینس ریاست

حوالہ جات

ترمیم