پریزیوڈیمیئم

(Praseodymium سے رجوع مکرر)
59 نیوڈیمیئمپریزیوڈیمیئم cerium
-

Pr

Pa
عمومی خواص
نام، عدد، علامت Pr ،59 ،پریزیوڈیمیئم
کیمیائی سلسلے lanthanides
گروہ, دور, خانہ n/a, 6, f
اظہار grayish white
جوہری کمیت 140.90765 (2)گ / مول
برقیہ ترتیب [Xe] 4f3 6s2
برقیے فی غلاف 2, 8, 18, 21, 8, 2
طبیعیاتی خواص
حالت solid
کثافت (نزدیک د۔ ک۔) 6.77 گ / مک سم
مائع کثافت ن۔پ۔ پر 6.50 گ / مک سم
نقطۂ پگھلاؤ 1208 ک
(935 س، 1715 ف)
نقطۂ ابال 3793 ک
(3520 س، 6368 ف)
حرارت ائتلاف 6.89 کلوجول/مول
حرارت تبخیر 331 کلوجول/مول
حرارت گنجائش (25 س) 27.20 جول/مول/کیلون
بخاری دباؤ
P / Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
T / K پر 1771 1973 (2227) (2571) (3054) (3779)
جوہری خواص
قلمی ساخت hexagonal
تکسیدی حالتیں 3
(mildly اساس oxide)
برقی منفیت 1.13 (پالنگ پیمانہ)
آئنسازی توانائیاں
(مزید)
اول:  527  کلوجول/مول
دوئم:  1020  کلوجول/مول
سوئم:  2086 کلوجول/مول
نصف قطر 185  پیکومیٹر
نصف قطر (پیمائش) 247  پیکومیٹر
متفرقات
مقناطیسی ترتیب no data
برقی مزاحمیت (r.t.) (α, poly)
0.700 µΩ·m
حر ایصالیت (300 ک) 12.5 و / م / ک
حرارتی پھیلاؤ (r.t.) (α, poly)
6.7 µm/(m·K)
رفتار آواز (باریک سلاخ) (20 س) 2280 م/سیکنڈ
ینگ معامل (α form) 37.3 گیگاپاسکل
معامل قص (α form) 14.8 گیگاپاسکل
معامل حجم (α form) 28.8 گیگاپاسکل
پوئسون نسبت (α form) 0.281
ویکیر سختی 400 میگاپاسکل
برینل سختی 481 میگاپاسکل
سی اے ایس عدد 7440-10-0
منتخب ہم جاء
مقالۂ رئیسہ: پریزیوڈیمیئم کے ہم جاء
ہم جاء کثرت نصف حیات تنزل ا تنزل ت (ب ولٹ) تنزل پ
141Pr 100% 82 تعدیلوں کیساتھ Pr مستحکم ہے
142Pr syn 19.12 h β- 2.162 142Nd
ε 0.745 142Ce
143Pr syn 13.57 d β- 0.934 143Nd
حوالہ جات


پریزیوڈیمیئم ایک عنصر ہے۔