23 اپریل 24 اپریل 25 اپریل 26 اپریل 27 اپریل
  2024 (جمعرات)
  2023 (منگل)
  2022 (پير)
  2021 (اتوار)
  2020 (ہفتہ)
  2019 (جمعرات)
  2018 (بدھ)
  2017 (منگل)
  2016 (پير)
  2015 (ہفتہ)

واقعات

ترمیم

ولادت

ترمیم

وفات

ترمیم

تعطیلات و تہوار

ترمیم

حوالہ جات

ترمیم
  1. ^ ا ب پ
  2. "Today is DNA Day – 60th anniversary of Watson and Crick's discovery"۔ NBC News Science