شیعہ مراجع کی فہرست

(شیعہ مراجع سے رجوع مکرر)

فہرست مراجع تقلید شیعہ، عام اور مشہور مراجع عظام از 329 ھ (غیبت کبری) تا حال۔

موجودہ مراجع عظام (بہ ترتیب سنہ پیدائش)ترميم

نمبرشمار نام سنہ پیدائش محل پیدائش تعلیم جائے رہائش آن لائن تصویر
1 لطف الله صافی گلپایگانی[1] 1919   ایران   عراق قم،   ایران سایت رسمی
2 حسین وحید خراسانی[1] 1921   ایران   عراق قم،   ایران سایت رسمی
3 سید محمد صادق روحانی[2] 1926   ایران   عراق قم،   ایران سایت رسمی  
4 حسین نوری ہمدانی[3] 1926   ایران   ایران قم،   ایران سایت رسمی فائل:Ay-nori.jpg
5 محمد علی علوی گرگانی 1926   عراق   عراق قم،   ایران سایت رسمی  
6 ناصر مکارم شیرازی[1] 1927   ایران   عراق قم،   ایران سایت رسمی
7 سید موسی شبیری زنجانی[1] 1928   ایران   ایران قم،   ایران سایت رسمی
8 جعفر سبحانی 1928   ایران   عراق قم،   ایران سایت رسمی  
9 سید علی سیستانی[4] 1930   ایران   عراق نجف،   عراق سایت رسمی
10 محمد اسحاق فیاض [4] 1930   افغانستان   عراق نجف،   عراق سایت رسمیآرکائیو شدہ [Date missing] بذریعہ alfayadh.org [Error: unknown archive URL]  
11 محمد حسین نجفی 1932   هند (انگلستان)   پاکستان و   عراق سرگودها،   پاکستان سایت رسمی  
12 محمد ابراهیم جناتی 1932   ایران   ایران و   عراق قم،   ایران سایت رسمی فائل:Jannati 2011.jpg
13 عبدالله جوادی آملی 1933   ایران   ایران قم،   ایران سایت رسمی
14 حسین مظاہری اصفہانی 1934   ایران   ایران اصفہان،   ایران سایت رسمی فائل:آیت الله مظاہری (30).JPG
15 سید علی محمد دستغیب 1935   ایران   ایران شیراز،   ایران سایت رسمیآرکائیو شدہ [Date missing] بذریعہ dastgheib.ir [Error: unknown archive URL]  
16 سید محمد سعید حکیم[4] 1936   عراق   عراق نجف،   عراق سایت رسمی
17 سید کاظم حائری[5] 1938   عراق   عراق قم،   ایران سایت رسمی فائل:Haeri.jpg
18 محمد علی گرامی 1938   ایران   ایران قم،   ایران سایت رسمیآرکائیو شدہ [Date missing] بذریعہ ayat-gerami.ir [Error: unknown archive URL]  
19 سید علی حسینی خامنہ ای[1] 1939   ایران   ایران تہران،   ایران سایت رسمی
20 سید صادق حسینی شیرازی[6] 1940   عراق   عراق قم،   ایران سایت رسمی
21 اسد الله بیات زنجانی 1942   ایران   ایران قم،   ایران سایت رسمی  
22 حافظ بشیر حسین نجفی[4] 1942   ہند (انگلستان)   پاکستان و   عراق نجف،   عراق سایت رسمی  
23 سید عباس مدرسی یزدی 1943   عراق   عراق قم،   ایران سایت رسمیآرکائیو شدہ [Date missing] بذریعہ abasmodaresiyazdi.com [Error: unknown archive URL] 120px
25 سید محمد تقی مدرسی[7] 1945   عراق   عراق کربلا،   عراق سایت رسمی

وفات یافتہ مراجع عظام (1340 تا حال) بہ ترتیب سنہ وفاتترميم

نمبرشمار نام سنہ پیدائش سنہ وفات محل پیدائش تعلیم جائے رہائش آن لائن تصویر
1 مسلم ملکوتی 1924 2014   ایران   عراق قم،   ایران سایت رسمیآرکائیو شدہ [Date missing] بذریعہ malakouti.org [Error: unknown archive URL]  
2 سید عزالدین حسینی زنجانی 1921 2013   ایران   عراق و   ایران مشہد،   ایران سایت رسمیآرکائیو شدہ [Date missing] بذریعہ ab.alzanjani.ir [Error: unknown archive URL]
3 محمد صادقی تہرانی 1926 2011   ایران   ایران قم،   ایران سایت رسمیآرکائیو شدہ [Date missing] بذریعہ forghan.ir [Error: unknown archive URL]  
4 سید محمد حسین فضل الله 1935 2010   عراق   عراق بیروت،   لبنان سایت رسمی  
5 علی صافی گلپایگانی 1912 2010   ایران   عراق   ایران - فائل:Alisaafi.jpg
6 حسین علی منتظری 1922 2009   ایران   عراق   ایران سایت رسمی
7 محمد تقی بہجت فومنی 1917 2009   ایران   عراق   ایران سایت رسمی  
8 محمد فاضل لنکرانی 1931 2007   ایران   عراق   ایران سایت رسمی  
9 سید حسن طباطبائی قمی 1911 2007   ایران   عراق   ایران
10 میرزا جواد تبریزی 1926 2006   ایران   ایران   ایران سایت رسمی فائل:Tabrizi.jpeg
11 سید محمد علی موحد ابطحی 1922 2001   ایران   ایران   ایران -  
12 سید محمد شیرازی 1928 2001   عراق   عراق   عراق سایت رسمی
13 سید محمد صدر 1943 1999   عراق   عراق   عراق سایت رسمیآرکائیو شدہ [Date missing] بذریعہ alsader.com [Error: unknown archive URL]
14 محمدعلی اراکی 1895 1994   ایران   ایران   ایران -  
15 سید محمد رضا گلپائیگانی 1898 1993   ایران   عراق   ایران -
16 سید ابوالقاسم خوئی 1899 1992   ایران   عراق   عراق سایت رسمی  
17 سید شہاب الدین مرعشی نجفی 1902 1990   ایران   عراق   ایران -  
18 سید روح الله خمینی 1902 1989   ایران   عراق   ایران سایت رسمی فائل:Portrait of Imam Khomeini.jpg
19 سید علی نقی‌نقوی 1905 1988   هند (انگلستان)   عراق   ہندوستان - فائل:Naqqan sb.jpg
20 سید محمد کاظم شریعتمداری 1904 1985   ایران   عراق   ایران -  
21 سید عبدالله شیرازی 1892 1984   ایران   عراق   ایران سایت رسمیآرکائیو شدہ [Date missing] بذریعہ shirazi-sa.ir [Error: unknown archive URL]  
22 سید محمود شاہرودی 1974   عراق   عراق   عراق -  
23 سید محسن حکیم 1889 1970   عراق   عراق   عراق -
24 سید عبدالہادی شیرازی 1886 1961   عراق   عراق   ایران -  
25 سید حسین بروجردی 1875 1961   ایران   عراق   ایران سایت رسمیآرکائیو شدہ [Date missing] بذریعہ broujerdi.ir [Error: unknown archive URL]  

اہم مراجع عظام از غیبت کبری تا 1340. شترميم

اہم ترین مراجع فقہی شیعہ از سال 329 قمری (آغاز غیبت کبری) تا سال 1340. ش کہ جو بمطابق منابع، تاریخی لحاظ سے یا تألیفات کی وجہ زیادہ مشہو رہیں:[8]

کنیت، نام شہرت سنہ وفات جائے رہائش قمری صدی
ابومحمد، حسن بن علی ابن ابی عقیل عمانی 340 عراق 4
ابوجعفر، محمدبن حسن بن احمد ابن ولید 343 قم 4
ابوغالب، احمد بن محمد ابوغالب زراری (شیبانی) 285-368 کوفہ 4
ابوالقاسم، جعفر بن محمد ابن قولویہ 369 قم 4
ابوالحسن، محمد بن احمد ابن داود 378 قم - بغداد 4
ابوجعفر ثانی، محمد بن علی بن حسین شیخ صدوق 381 رے - بغداد 4
ابوعلی، محمد بن احمد ابن جنید اسکافی 381 رے 4
ابوعبدالله، محمدبن محمدبن نعمان شیخ مفید 413 بغداد 5
ابوالقاسم، علی بن حسین سید مرتضی علم الہدی 436 بغداد 5
ابوصلاح، تقی بن نجم ابوالصلاح حلبی 447 حلب 5
ابوجعفر ثالث، محمد بن حسن شیخ طوسی 460 بغداد - نجف 5
ابویعلی، حمزة بن عبد العزیز سلار دیلمی 463 حلب 5
اوبویعلی، محمدبن حسن بن حمزه شریف جعفری 463 حلب 5
ابوالقاسم، عبد العزیز بن تحریر قاضی ابن براج 481 طرابلس 5
ابوعلی، حسن بن محمد طوسی مفید ثانی 515 نجف 6
ابوسعید، عبد الجلیل بن مسعود متکلم رازی 560 نجف 6
ابورضا، فضل الله بن علی حسینی راوندی 570 کاشان 6
قطب الدین، سعید بن عبد الله قطب‌الدین راوندی 573 کاشان 6
ابوالمکارم، حمزه بن علی ابن زہرہ حلبی 511-585 حلّہ 6
ابوجعفر رابع، محمد بن علی بن حمزه عمادالدین طوسی (طوسی مشہدی) 585 حلّہ
ابوعبدالله، محمد بن احمد ابن ادریس حلی 533-598 حلّہ 6
شمس الدین، فخّار بن مُعدّ ابن معد موسوی 630 حلّہ 7
ابوابراهیم، محمد بن جعفر ابن نما 645 حلّہ
رضی الدین، علی بن موسی ابن طاووس 589-664 حلّہ
جمال الدین، احمد بن موسی ابن طاووس 673 حلّہ
نجم الدین، جعفر بن حسن محقق حلی 602-676 حلّہ
ابوزکریا، یحیی بن سعید بن احمد ابن سعید حلی 601-690 حلّہ
غیاث الدین، عبد الکریم بن احمد ابن طاووس 648-693 حلّہ
جمال الدین، حسن بن یوسف علامہ حلی 648-726 حلّہ 8
عمید الدین، عبد المطلب بن محمد عمیدی 681-754 حلّہ
ابوجعفر، محمد بن محمد قطب‌الدین رازی 776 حلّہ
ابوطالب، محمد بن حسن فخرالمحققین 682-771 حلّہ
ابوعبدالله، محمد بن مکی شہید اول 734-786 حلّہ
زین الدین، علی بن خازن حائری حلّہ
ابوالقاسم، علی بن محمد بن مکّی ابن الشہید (اوّل) 810 حلّہ 9
ابوعبدالله، مقداد بن عبد الله فاضل مقداد سیوری 826 حلّہ
ابوالعباس، احمدبن محمدبن فهد ابن فهد حلی 757-841 حلّہ
بدرالدین، حسن بن جعفر اعرج حسینی 933 جبل عامل 10
ابوالحسن، علی بن هلال جزایری (شیخ الاسلام) 937 حلّہ
شمس الدین، محمد بن مکی عاملی شامی 938 جبل عامل
ابوالقاسم، علی بن عبد العلی عاملی میسی 938 اصفہان
ابوالحسن، علی بن حسین بن عبد العالی محقق کرکی (محقق ثانی) 862-940 حلب - اصفہان
زین‌الدین بن علی شہید ثانی 911-966 جبع شام
نور الدین، علی بن حسین صائغ حسینی 980 حلّہ
نجم الدین، عبد الله بن حسین یزدی 981 نجف
عزالدین، حسین بن عبد الصمد حارثی (پدر شیخ بہائی) 918-984 جبل عامل-ہرات
علی بن ہلال ابن ہلال عاملی 984 اصفہان
احمد بن محمد مقدس اردبیلی 993 نجف
ابومحمد، عبد العالی بن علی عاملی کرکی 926-993 اصفہان
محمد بن علی صاحب مدارک - موسوی 1009 جبع شام 11
جمال الدین، حسن بن زین الدین صاحب معالم 1015 جبع شام
عزالدین، عبد الله بن حسین عزالدین تستری 1021 اصفہان
بہاء الدین، محمد بن حسین عاملی شیخ بہائی 1030 اصفہان
ابوالمعالی، علی بن محمد طباطبائی 1031 نجف
ابواسحاق، ابراہیم بن علی ابن مفلح 1032 اصفہان
محمدامین بن محمد استرآبادی (مؤسس اخباری مکتبہ فکر) 1036 مدینہ
محمد بن حسن پسر صاحب معالم 1040 حلب
بہاء الدین، محمد بن محمد باقر حسینی نائینی 1040 اصفہان
محمد باقر بن شمس الدین داماد 1041 اصفہان
شرف الدین، علی بن حجة الله طباطبائی 1060 نجف
حسین بن محمد سلطان العلماء (خلیفۃ السلطان) 1066 اصفہان
نور الدین، علی بن علی موسوی عاملی 1068 جبل عامل
محمد تقی بن مقصود مجلسی اول 1070 اصفہان
ابوعبدالله، حسین بن حیدر حسینی کرکی (مجتہد) 1077 اصفہان
رفیع الدین، محمد بن حیدر میرزا رفیعا نائینی (حسنی طباطبائی) 1080 اصفہان
محمد بن محمد قاضی سعید قمی 1080 قم
محمدصالح بن احمد محمد صالح سیروی مازندرانی 1080 قم
ملا محمد باقر بن محمد محقق سبزواری (مؤمن) 1090
محمد بن مرتضی ملا محسن فیض کاشانی 1091 کاشان
علی رضا بن حبیب الله موسوی عاملی 1091 اصفہان
حسین بن محمد محقق خوانساری 1016-1098 اصفہان
محمد طاہر بن محمد حسین قمی 1098 قم
علی بن محمد بن حسن عاملی جبعی 1014-1103 اصفہان 12
علامه محمد باقر بن محمد تقی مجلسی دوم 1037-111 اصفہان
جعفر بن عبد الله حویزی 1115 اصفہان
جمال الدین محمد بن حسین آقاجمال خوانساری 1125 اصفہان
حسین بن حسن دیلمانی 1129 اصفہان
زین الدین بن محمد عاملی جبعی 1130 اصفہان
محمد بن حسن فاضل ہندی 1137 اصفہان
احمد بن اسماعیل جزایری 1150 نجف
محمد بن باقر رضوی قمی 1170 اصفہان - نجف
اسماعیل بن محمد خواجوی مازندرانی 1173 مازندرانی
یوسف بن احمد صاحب حدائق (بحرانی) 1186 نجف
ابوالحسن بن عبد الله موسوی جزایری 1193 تستر
محمد بن محمد بیدآبادی 1197 اصفہان
محمد باقر بن محمد اکمل وحید بہبہانی 1205 نجف 13
مہدی بن ابی‌زر نراقی اول 1209 کاشان
محمد مہدی بن مرتضی بحرالعلوم (طباطبائی) 1155-1212 نجف
اسدالله بن اسماعیل تستری- کاظمی 1220 کاظمین
جعفر بن خضر کاشف الغطاء 1228 نجف
ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی (صاحب قوانین) 1151-1231 قم
علی اکبر بن محمد باقر ایجی اصفہانی 1231 اصفہان
محسن بن حسن محقق اعرجی (کاظمینی) 1240 نجف
محمد بن علی سید مجاهد (طباطبائی) 1242 نجف - اصفہان
احمد بن مهدی نراقی دوم 1244 کاشان
ملا محمد شریف بن حسن علی شریف‌العلما مازندرانی 1245 نجف
ابراہیم بن محمد موسوی قزوینی 1246 نجف
موسی بن جعفر کاشف الغطاء 1256 نجف
محمد باقر بن محمد تقی حجت‌الاسلام محمد باقر شفتی 1175-1260 اصفہان
محمد ابراہیم بن محمد کلباسی 1262 اصفہان
حسن بن جعفر نجفی صاحب انوارالفقاہہ 1262 نجف
سید محمد بن صالح سید صدرالدین عاملی 1263 نجف
جعفر بن سیف الدین استرآبادی 1263 تہران
محمد حسن بن باقر نجفی (صاحب جواہر) 1266 نجف
حسن بن علی واعظ اصفہانی 1273 نجف
مرتضی بن محمد محقق انصاری 1281 نجف
عبد الحسین بن علی شیخ العراقین 1286 نجف
سید محمد بن عبد الصمد شہشہانی 1289 اصفہان
حسین بن محمد کوه کمره‌ای 1299 نجف
حسین بن محمد اسماعیل اردکانی 1302 کربلا 14
محمد بن محمد باقر فاضل ایروانی 1306 نجف
سید ابوالقاسم بن حسن حجت طباطبائی 1309 کربلا
محمد حسن بن محمود میرزای شیرازی (صاحب فتوائے تمباکو) 1230-1312 سامراء
ابوالمعالی بن محمد ابراہیم کرباسی 1315 اصفہان
محمد بن فضل علی فاضل شرابیانی 1245-1322 نجف
محمد حسن بن عبد الله مامقانی 1323 نجف
سید ابوالقاسم بن معصوم اشکوری 1325 نجف
ملا محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی 1329 نجف
محمد تقی بن محمد باقر آقا نجفی اصفہانی 1332 اصفہان
سید محمدکاظم بن عبد العظیم محقق یزدی (صاحب عروۃ الوثقی) 1337 نجف
محمد تقی بن محبّ علی میرزای دوم 1338 نجف
فتح الله بن محمد جواد نمازی شیرازی (شریعتمدار) 1339 نجف
احمد بن علی نجفی 1340 نجف
محمد بن محمد تقی ارباب 1341 قم
محمد صادق بن حسین اصفہانی 1348 اصفہان
ابوالقاسم بن محمد تقی کبیر 1353 قم
ابوالقاسم دہکردی دہکردی 1353 اصفہان
محمد حسین نائینی نائینی 1355 نجف
عبدالکریم حائری یزدی موسس حوزه علمیہ قم 1355 قم
ابوالحسن انگجی انگجی 1282-1357 آذربایجان
ضیاء الدین عراقی عراقی 1359 نجف
محمد حسین غروی اصفہانی کمپانی 1296-1361 نجف
رضا بن محمد حسین مسجد شاہی 1287-1362 اصفہان
سید ابوالحسن اصفہانی اصفہانی 1365 نجف - سامراء
سید حسین طباطبائی قمی طباطبائی قمی 1366 نجف
محمد تقی خوانساری خوانساری 1371 قم
محمد حجت کوه‌کمری کوه‌کمری 1372 قم
سید صدرالدین بن اسماعیل صدر 1373 قم
محمد حسین کاشف الغطاء کاشف‌الغطاء 1294-1373 نجف
سید حسین بن علی حمامی 1379 نجف
سید جمال الدین گلپائیگانی موسوی گلپائیگانی 1379 نجف

مزید دیکھیےترميم

حوالہ جاتترميم

  1. ^ ا ب پ ت ٹ فہرست جامعہ مدرسین
  2. Obituary: Grand Ayatollah Rohani Independent
  3. ^ ا ب پ ت "fourth+marja"&source=bl&ots=yR-gyMMBQt&sig=sV7qUvmDBtZ_c8xbqoaxSN-8czU&hl=en&sa=X&ei=X5HwVMeSD42VapywgegL&ved=0CBQQ6AEwAA Najaf, the Gate of wisdom Tabbaa, Yasser, Mervin, Sabrina. p 128
  4. Praying for Sistani's Good Health - NYTimes
  5. "وب سایت رسمی دفتر حضرت آیت الله شیرازی فیلتر شد". 27 فروری 2015 میں اصل سے آرکائیو شدہ. اخذ شدہ بتاریخ 21 اپریل 2015. 
  6. When the Pope Met the Grand Ayatollah, History Was Made Huffington Post
  7. مرجعیت، سید ہدایت‌الله طالقانی، نشر: ارغنون - سبز رویش، چاپ اول (1374)؛ صفحات 337 تا 344 کتاب شامل: 147شیعہ مراجع تقلید کی فہرست (سنہ 329 قمری (آغاز غیبت کبری) سے آخری عشروں تک)

منابعترميم

زمره:مسلم فہرستیں