The charts below show how the بین الاقوامی صوتیاتی ابجد represents کارسیکائی زبان pronunciations in Wikipedia articles.

See کارسیکائی زبان for a more thorough look at the sounds of Corsican.

حرف صحیحs
معاونت:با ابجدیہ Examples English approximation
[[|b]] babbu; porta; vai bike
[[|c]] chjosu; machja RP Tuesday
[[|d]] dormi; tettu done
[[|dz]] zitellu; pranzu dads
[[|dʒ]] gioia; piace jab
[[|ð]][1] donna; strada this
[[|f]] fora; goffu fast
[[|ɡ]][2] gattu; buttega; ringhera; focu gas
[[|ɟ]][3] ghjornu; oghje RP due
[[|k]] corsu; bocca; chi; quale; kiwi scar
[[|l]][4] latru; ellu lip
[[|ʎ]] famiglia; agliu roughly like million
[[|m]] mele; mamaa; campu [5] mother
[[|n]] neve; cennu nest
[[|ŋ]] cinque; ringhera[5] sing
[[|ɲ]] bisognu; castagnu roughly like canyon
[[|p]] pesciu; porgu; caspa spin
[[|r]] rasoghju; ferru; persi Trilled r, Spanish: perro
[[|s]][6] seccu; strada; quessu sorry
[[|ʃ]] sceffu; pesciu ship
[[|t]] tuttu; attentu star
[[|ts]] zappatu; lazza cats
[[|tʃ]] cecu; ci chip
[[|v]] servici; aviò: frittu; watt vent
[[|z]] casa zipper
[[|ʒ]] sgiò; brusgera measure
Semivowels
[[|j]] più; meiu, gabbia; Aiacciu; yacht you
[[|w]] quale; guerra; neve; basta; week-end wine
مصوتs
معاونت:با ابجدیہ Examples English approximation
[[|a]][7] arma; serà roughly like father
[[|e]][8] elettu; meiu roughly like pay
[[|ɛ]][8] èpica; terra bed
[[|i]] i; mì see
[[|o]] ora; giòvani roughly like law (British English)
[[|ɔ]] aviò not
[[|u]] u; più too
 
بین الاقوامی صوتیاتی ابجد
معاونت:با ابجدیہ Examples English approximation
[[|ˈ]] làmpana [ˈlampana] bottle
[[|ˌ]] prupiamente [ˌprupjaˈmente] intonation
. via [ˈwi.a] moai
  1. In some dialects, omitted or pronounced [r].
  2. Sometimes omitted between vowels.
  3. Sometimes pronounced [j].
  4. In some dialects, pronounced [r].
  5. ^ ا ب Nasal consonants always assimilate their place of articulation to that of the following consonant. Thus, the n in /nɡ/, /nk/ is velar [ŋ], but before /v/ or /f/, it is labiodental [ɱ] (transcribed here as [m]). It is [m] is only before /p/ or /b/.
  6. In some dialects, pronounced [ʃ] before [t].
  7. In some dialects, pronounced [æ].
  8. ^ ا ب In some dialect, pronounced [æ] or [a].